Trening Høvåg (31/01/2015)
Category: Trening
Map/area: Hæstad
Country: Norge
Distance: 4.34 km
Time: 39:30
Average HR: 154
Maximum HR: 163
Fokus: Retning og opp med blikket.

1) Runda det første kollepartiet litt og retning mot neste kolle.
2) Retning. Så høydepunktet SV for posten ganske tidlig.
3) Ut på stien, over flata, opp og langs kollen. Prøvde å sikte meg inn i forhold til kollen øst for posten.
4) Tenkte retning og sikte på skrenten. Merket at det gikk for mye til høyre, men innså ikke alvoret før jeg traff pytten. Søkket dukka opp der det skulle bak kollen med skrenten.
5) Retning. Mista litt kontrollen på hvor langt jeg var kommet, men leste meg inn på den store kollen bak posten.
6) Retning. God kontroll da jeg kom ned søkket før vekstgrensa. Området innenfor vekstgrensene var hogd, og det var dermed god sikt nesten til posten.
7) Planen var å runde litt høyre ut mot stien, men da stien ikke dukket opp, begynte jeg å mistenke at jeg var litt vel langt til høyre. Måtte stoppe på stien og legge sammen pytt + sti + kolle + høydepunkt før jeg innså at jeg måtte være rett sør for der den utydelige stien tok inn.
8) Burde brukt den lette inngangen til 7.posten til å planlegge 8.strekket, men løp i stedet noen meter langs streken før jeg så det tilsynelatende fine venstreveivalget. Begynte en snumanøver, men syntes jeg hadde kommet for langt, og fortsatte rett på. Klarte imidlertid ikke å nullstille, og ble virrende planløst hele strekket.
9) Innså at jeg måtte skjerpe meg og komme på forskudd med kartlesinga igjen. Langs steingjerdet og retning fra stien.
10) Kikka på høyreveivalget, men syntes rett på så fint ut bare man kom opp den første bakken. Retning til stien. Fulgte stien litt, inn mellom kollene og fortsatte forbi stupet til søkket dukket opp.
11) Enkelt, men ikke spesielt lettløpt i myra. Så høydepunktet sør for posten.
12) Retning. Stoppet ved kollen før posten og innså at jeg skulle litt lenger.
13) Ned bakken og skulle "bare" følge stien videre. Så at det gikk litt i feil retning, men tenkte at det jo bare var én sti omtrent i denne retningen. Så noen meter seinere at det fortsatt gikk i feil retning og at det forventa gule området til høyre ikke hadde dukka opp. Putta "gammelt kart" inn i regnestykket mitt også, og fikk svaret "feil sti". Kom meg over på riktig sti. Så skrenten vest for posten ganske tidlig, og siktet meg inn i forhold til denne.
14) Retning og sikta til høyre for husene. Ny hogst gjorde at man så post-kollen på lang avstand.
15) Retning. Var litt på etterskudd inn mot posten, og måtte stoppe ved ringkanten for å se eksakt hvor jeg skulle.
16) Ned til stien i søkket, opp og skulle bare følge skrentrekka til posten. Ble usikker da jeg ikke kunne se noen fortsettelse av skrentene som forventa. Så noe steingjerdeliknende, og lurte på om jeg var altfor langt øst. Men innså etter hvert at jeg var der jeg skulle, men at den siste skrenten lå ei hjelpekurve høyere.
17) Ut langs søkket, kryssa stien, langs kollen til den lille kollen rett bak posten dukket opp.
18) Tok av stien ved høydepunktene. Ny hogst gjorde skrenten synlig på lang avstand.
19) Mulig venstre hadde vært bra, men hadde bestemt meg for høyre. Fulgte stien til riktig søkk dukka opp.
20) Mulig jeg burde løpt opp til hallen i starten, men det var rimelig greit å løpe i lia også. Når jeg først løp i lia, kunne jeg kanskje fortsatt venstreveivalget, men som på forrige strekk hadde jeg lagt en plan som jeg gjennomførte uten å nøle underveis.
M) Litt knoting de siste meterne da jeg ikke helt fikk bestemt meg om jeg skulle følge stien eller bushe rett ned lia.

Alt i alt ei økt med mye positivt. Stort sett stabil retningsløping, med unntak av et par steder med litt mye skjønnsmessig runding av mulige hindringer (4. og 7.post). Fornøyd med at jeg på de fleste postene hadde god flyt inn og ut av posten. Det er fortsatt mye å gå på når det gjelder å få blikket nok opp og få flyt i terrengløpinga, men synes økta i dag var et steg i riktig retning.

(Bytter muligens ut kartet med en litt mindre kaotisk variant etter hvert - hvis jeg får kontakt med en vennligsinnet skanner)
Show comments (0)
 
Trening Høvåg (31/01/2015) Trening Høvåg (31/01/2015)