NM-trening Gamlegrendåsen (29/06/2013)
Category: Trening
Map/area: Gamlegrendåsen
Country: Norge
Distance: 3.71 km
Time: 31:06
Average HR: 70
Maximum HR: 70
Jobber for tida med å få de grunnleggende rutinene til å sitte. Derfor fokus på plan og retning.

1) Utnytta et slep som gikk i omtrent riktig retning. Kryssa stien ved kollen. Deretter opp kanten, over myra og inn søkket til posten dukket opp.
2) Retning. Rett i.
3) Retning + mange store kurvedetaljer å styre på underveis. Så skrenten foran posten på god avstand.
4 (12)) Ut på sti og følge denne til stisvingen. Prøvde å holde retningen ned lia, men følge meg litt usikker helt til jeg fikk øye på myra (og noe seinere søkket) før posten.
5 (13)) Vurderte sti til høyre. Valgte rett på pga så en fin trasé her + visste fra forrige strekk at stien ikke var noen motorvei. Retning ut fra 12.posten. Tenkte jeg ville legge meg rett til venstre for streken for å treffe hogstfeltet mellom de grønne stipene. Registrerte at jeg passerte grøftene (= egentlig langt nok til venstre), men korrigerte likevel kursen enda litt til venstre og havnet i grønne striper likevel. Derfra god kontroll nesten til posten. Hadde kontroll med hjelpekurvesøkket til venstre da jeg kom opp på platået før posten. Burde fortsatt å bruke kompasset, men trodde jeg så høydepunktet før posten (som egentlig var kollen til høyre for denne) og bøyde av uten å registrere at jeg da kom helt ut av kurs. Løp ned kanten, men fant ingen post. Så en gul flekk jeg trodde kunne være den til venstre for posten (det var den i ringkanten), dro litt til høyre, men innså at jeg mest sannsynlig var kommet for langt til høyre, og dro nordover. Kom til høydepunktet, men så ikke posten fordi den lå på baksiden. Var ikke sikker på om jeg var riktig sted, og dro derfor opp igjen i stedet for å kikke mer etter posten. Usikker også da jeg kom opp på toppen, og dro ut til stien for å få et sikkert utgangspunkt. Derfra var posten lett.
Show comments (0)
 
NM-trening Gamlegrendåsen (29/06/2013) NM-trening Gamlegrendåsen (29/06/2013)